SchoolLink: Een introductie

School Data Sync

Onderstaand artikel is een bericht welke ik eerder gepost heb op LinkedIn. Het is de introductie van een project wat ik SchoolLink noem. De koppeling tussen een leerlingvolgsysteem (Magister) en Office 365.

Sinds 2001 werk ik voor een VO school in Hoorn: het Atlas College. Zoals veel organisaties zijn ook wij bezig met Office 365. Een boeiend product om mee bezig te zijn. Maar het wordt leuker: al een tijdje heeft MS een, voor een school, interessante tool ontwikkeld: School Data Sync (SDS).

SDS is een uitbreiding op de Azure Active Diretory (AAD) waardoor er informatie opgeslagen kan worden over:

  • Scholen
  • Docenten
  • Leerlingen
  • Lesgroepen
  • Leerlingen roosters
  • Docenten roosters

Vervolgens worden er in de O365 werkruimten gecreëerd per lesgroep waarbij de docent eigenaar is en de juiste leerlingen lid zijn. WOW!

De informatie om SDS te voeden kan komen uit het School Informatie Systeem (SIS), in ons geval Magister. En dan volgt de angel: voor Magister bestaat er geen koppeling met SDS.

Dit betekent dat je aangewezen bent op het maken van CSV bestanden in Magister om deze vervolgens te importeren in SDS. Aan de O365 kant is voor dit doel tooling aanwezig. Niet echt een klusje wat ik op mijn bord zou willen hebben. Het initiëel aanmaken is al een hele klus, laat staan het bijhouden van de mutaties in de loop van het schooljaar.

Dit moet anders kunnen. Er moet een middleware geschreven kunnen worden die informatie betrekt uit het SIS om deze vervolgens aan te bieden aan SDS. Daar heb ik dan ook mijn ontwikkel project voor de komende tijd van gemaakt. Voorlopig noem ik het SchoolLink.

Jullie worden van harte uitgenodigd feedback te geven op dit idee, dit artikel.